Skip to main content

October 06, 2018 at 07:26AM

Sam 15:5 "A pung ûm tùra a tangka puktir ngai lo a, a thiam zâwk thiam loh chantirna tùra thamna pawh la ngai lo mi chu. Chung thil titu chu engtikah mah a nghing lo ang."

Comments

Popular posts from this blog