Skip to main content

October 06, 2018 at 07:26AM

Sam 15:5 "A pung ûm tùra a tangka puktir ngai lo a, a thiam zâwk thiam loh chantirna tùra thamna pawh la ngai lo mi chu. Chung thil titu chu engtikah mah a nghing lo ang."

Comments

Popular posts from this blog

2 Timothea 4:5 "Nang erawh chu engkimah fimkhur la, hrehawm tuar la, Chanchin Ṭha hriltu lam hna thawk la, i rawngbawlna kha hlen rawh."

2 Timothea 4:5 "Nang erawh chu engkimah fimkhur la, hrehawm tuar la, Chanchin Ṭha hriltu lam hna thawk la, i rawngbawlna kha hlen rawh." — Mizo Go Bible ✝ (@MizoGoBible) October 15, 2018
from Twitter https://twitter.com/MizoGoBible

October 15, 2018 at 08:45AM

Thufingte 9:7-8 "Mi induhte i zilh chuan hau i tuar ang, Mi sual i zilhhau chuan kut i tuar ang. Induhte chu zilh suh, an hua ang che, Mi fing zilh la, a ngaina hle ang che." #WednesdayWisdom

Thufingte 9:7-8 "Mi induhte i zilh chuan hau i tuar ang, Mi sual i zilhhau chuan kut i tuar ang. Induhte chu zilh suh, an hua ang che, Mi fing zilh la, a ngaina hle ang che."#WednesdayWisdom — Mizo Go Bible ✝ (@MizoGoBible) October 31, 2018
from Twitter https://twitter.com/MizoGoBible

October 31, 2018 at 07:18AM